Högtemperaturkablar

Alla typer av högtemperaturkablar som klarar allt från -60 till +1400 ° C.

ICC Italian Cable Company
omerin high temperature cables