Affärsområde ”Industri” är ett av affärsområdena inom EG Electronics.

EG Electronics har lika starkt internationellt fokus, som nationellt med vårt huvudkontor i Sverige och med verksamhetsställen i Europa och Asien. EG Electronics huvudverksamhet är att erbjuda unika och kostnadseffektiva kundanpassade lösningar baserade på elektronik och elektromekaniska komponenter och system.

Vi erbjuder elektro- och elektromekaniska komponenter till OEM-tillverkare och deras underleverantörer globalt.

Vi distribuerar och köper standardkomponenter, samt utvecklar, monterar och kvalificerar kundanpassade lösningar från utvalda tillverkare. Med vår långa erfarenhet tar vi en aktiv roll i er verksamhet och föreslår ett komplett koncept av lösningar, från idé till färdig produkt och vidare.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade, enligt ISO 9001 och ISO 14001.

  • BRED PRODUKTPORTFÖLJ

    Senaste teknologin och produkterna från utvalda tillverkare världen över.

  • EGEN TILLVERKNING

    Med ett erfaret team & modern maskinpark säkerställer vi hög kvalitet och kostnadseffektiv produktion.

  • TEKNISK EXPERTIS

    Vi har kunskap för varje del i processen.

Kvalitetspolicy

Vi strävar kontinuerligt efter att ha de mest konkurrenskraftiga lösningarna för alla våra affärspartners och att skapa, och upprätthålla, långsiktiga relationer i alla våra åtaganden.

Miljöpolicy

Vi är mycket måna om att, genom vårt dagliga arbete, minska vår påverkan på miljön och därigenom bidra till en mer hållbar industri.

Om du är i behov av ett REACH- eller RoHS-överensstämmelseintyg som hänvisar till en artikel som du köptav EG Electronics; kontakta din ansvariga säljare eller order@egelectronics.com

Files

EG Electronics Certificate 14001

Environmental policy EG Electronics

Environmental declaration_RoHS and REACH Directives

People, planet & profit

Vi tar ansvar för påverkan av alla våra aktiviteter Detta inkluderar ett hållbarhetstänk vad gäller miljö, samhälle, våra egna anställda, våra konsumenter eller anställda hos våra leverantörer och partners.

I syfte att skydda mänskliga rättigheter, främja rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av miljöfrågor och höga etiska standarder tillämpas vår uppförandekod i försäljnings- och leveranskedjan för alla våra tjänster över hela världen.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny lagstiftning över hela EU/EES som trädde i kraft 25 maj 2018. Som ett resultat av GDPR har vi i KAMIC Group, som EG Electronics ingår i, tagit fram en ny integritetspolicy med riktlinjer som styr hela verksamheten. Policyn reglerar behandling av personuppgifter i varje företag och affärsenhet samt i våra koncerngemensamma funktioner.

Läs mer om vår personuppgiftshantering här…