Sensorer för medicinteknik

I teknikens värld är digitala maskiner och enheter lika viktiga för en klinikers arbete som en stetoskop. Från övervakning av vitala parametrar till ventilatorer är elektroniska enheter grundläggande för en patients liv. Dessa enheter utför de kritiska uppgifterna genom att använda högavancerade och precisa sensorer som är installerade i dem.