Strömbrytare och sensorer för flyg- och försvarsindustri

Honeywell är en ledande leverantör till motor- och hjälpmotoraggregattillverkare för bränsle-, luft- och smörjningssystem för att möta behoven av sensorering och gränssnitt för FADEC/DEEC-reglersystem.

  • Temperatursensorer
  • Positionsomvandlare
  • Hastighetssensorer
  • Oljenivåsensorer
  • Tryck- och nivåströmbrytare

Dessa produkter används också i motorventiler och hydraulsystem: positions- och sensorprodukter med förbättrad tillförlitlighet och temperatur-/vibrationsprestanda. Honeywells ingenjörer har branschspecifik expertis inom design och integration av ström- och sensormonteringar för motorstyrningssystem.

Honeywell upprätthåller relevanta godkännanden: ISO 9000, 2000; AS 9100; QS 9000; EASA21 del G; EASA 145; ISO 14000; FAA-certifierad Rep.