Automatsäkringar

Vi erbjuder automatsäkringar från E-T-A. E-T-A:s automatsäkringar är utformade för att skydda utrustning, komponenter och lågspänningskablage. Deras precisionsegenskaper är perfekt anpassade för tillämpningar där andra skyddsmetoder oftast är otillräckliga, exempelvis testutrustning, styrsystem, fordonselektronik och försvarindustrin.

E-T-A circuit protection