Rörelse- och positionsensorer

Rörelse- och positionsensorer används inom en rad olika branscher och tillämpningar. Dessa sensorer är utformade för att detektera och mäta förändringar i position, orientering, hastighet och acceleration.

Rörelse- och positionsensorer används inom en bred skala av tillämpningar. Till exempel används de inom fordonsbranschen för att kontrollera aktivering av krockkuddar, stabilitetskontroll och motorstyrning, samt inom industriell automation för att styra position och hastighet hos transportband, robotar och annan utrustning.

honeywell switching sensing
Midori Precisions Sensors logo